Formularz zgłoszeniowy Cross Baltic Challenge

IMIĘ / NAME

NAZWISKO / SURNAME

DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH

MIASTO / CITY

NAZWA KLUBU / AFFILIATE

KATEGORIA / CATEGORY
 OPEN ELITE

PŁEĆ / SEX
 MĘŻCZYŹNI / MALE KOBIETY / FAMALE

EMAIL*

NUMER TELEFONU / PHONE NUMBER

ROZMIAR KOSZULKI / SHIRT SIZE

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin zawodów Cross Baltic Challenge.
I’ve read and I accept the regulations of Cross Baltic Challenge.

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach Cross Baltic Challenge,
które odbędą się w dniach 27.02.2016 oraz 28.02.2016, oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
I declare that my health status allows me to participate in Cross Baltic Challenge on 27 and 28 of
February, and that I take part in them voluntarily and at my own risk.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji rejestracji zawodników na zawody CROSS BALTIC CHALLEN GE (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).
I hereby give consent for my personal data included in my registration form for Cross Baltic Challenge to complete the registration process. (in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997; Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments).

 

 W ciągu 24 godzin zawodnik/zawodniczka otrzyma maila zwrotnego z numerem konta. W celu zakończenia rejestracji zawodnik/ zawodniczka powinien dokonać wpłaty na podane konto oraz wysłać potwierdzenie wpłaty.

Komentowanie jest wyłączone