CENNIK

Karnet Czas Cena
Karnet Klasyczny
30 dni 149,00 PLN
Karnet Studencki 30 dni 119,00 PLN
Wejście jednorazowe 1 dzień 25,00 PLN
Wejście do klubu możliwe po ukończeniu 18-go roku życia, natomiast za zgodą rodziców od 16-go roku życia.
Możliwa ilość wejść raz dziennie przez cały okres trwania karnetu.BRAK OPŁAT CZŁONKOWSKICH

 

Karnet upoważnia do korzystania z box’a jeden raz dziennie bez limitu czasowego. Podczas pobytu można skorzystać np. z zajęć typu advanced i mobility, jak również open gym plus gimnastyka.

Masz chęć wejścia o 16 i poczekać na zajęcia – nie ma problemu.

Masz chęć zostać na 2 zajęciach – nie ma problemu.

Karnet oraz karty benefit itp. upoważniają do udziału we wszystkich zajęciach i open gym.

honorujemy

Komentowanie jest wyłączone