CENNIK

Karnet upoważnia do korzystania z box’a jeden raz dziennie bez limitu czasowego. Podczas pobytu można skorzystać np. z zajęć typu advanced i mobility, jak również open gym plus gimnastyka.

Masz chęć wejścia o 16 i poczekać na zajęcia – nie ma problemu.

Masz chęć zostać na 2 zajęciach – nie ma problemu.

Karnet oraz karty benefit itp. upoważniają do udziału we wszystkich zajęciach i open gym.

Komentowanie jest wyłączone